Cameratoezicht op de werkvloer: de regels en voorwaarden

Door Daisy Awadalla

Er hangen tegenwoordig bijna overal camera’s. Ook op de werkvloer wordt er inmiddels door veel bedrijven gebruik gemaakt van cameratoezicht. De reden hiervoor is meestal om zaken als diefstal en beschadiging van eigendommen tegen te gaan. Een werkgever mag echter niet zomaar camera’s ophangen, aangezien dit inbreuk kan doen op de privacy van werknemers. Er gelden hiervoor strenge regels en voorwaarden waar een bedrijf aan moet voldoen om gebruik te mogen maken van cameratoezicht. In deze blog worden alle belangrijke voorwaarden en regels omtrent cameratoezicht op de werkvloer besproken.

Doel van cameratoezicht

Cameratoezicht op de werkvloer is enkel toegestaan als de werkgever hierbij een gerechtvaardigd belang heeft. Een reden voor cameratoezicht kan zijn om diefstal te voorkomen of bezoekers en medewerkers te beschermen. Andere doeleinde zijn bijvoorbeeld het tegengaan van seksuele intimidatie of het beoordelen van een werknemer. Het is van belang dat de werkgever dit doel vooraf duidelijk beschrijft en bijvoorbeeld in het arbeidsvoorwaardenreglement plaatst. De camera’s mogen enkel gebruikt worden voor dit bepaalde doeleind. Een werkgever mag dus geen camerabeelden gebruiken voor het beoordelen van werknemers met als doeleinde om diefstal tegen te gaan.

Cameratoezicht werkvloer regels

Een werkgever mag geen camerabeelden gebruiken voor het beoordelen van werknemers

Privacytoets uitvoeren

Het is verstandig om als bedrijf goed na te denken over het plaatsen van camera’s. Cameratoezicht mag namelijk niet de enige maatregel zijn, maar moet onderdeel zijn van een pakket van verschillende maatregelen om het probleem op te lossen. De volgende privacytoets geeft inzicht of cameratoezicht de beste oplossing is:

  • Is het inzetten van camera’s noodzakelijk?
  • Kan het besloten doel ook op een andere manier bereikt worden zonder het gebruik van ingrijpende middelen als camera’s?
  • Weegt het belang van het bedrijf op tegen de privacyschending van de medewerkers?

Medewerkers moeten volgens de regelgeving vooraf geïnformeerd worden over het inzetten van cameratoezicht. Het is belangrijk dat er aan deze informatieplicht voldaan wordt. De medewerkers informeren kan bijvoorbeeld via het intranet of via de arbeidsvoorwaarden. Ook de bezoekers van het bedrijf moeten geïnformeerd worden over de camera’s, dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een bord. Daarnaast mogen er pas camera’s worden gebruikt als de ondernemersraad (OR) daar toestemming voor heeft gegeven.

Regels voor het plaatsen van camera’s

Voor het plaatsen van camera’s op de werkvloer gelden meerdere regels. Zo mogen er geen camera’s hangen in toiletten of kleedruimten. Een werkgever hoeft echter niet aan de werknemers door te geven waar de camera’s precies hangen. Het is wel van belang dat de werknemers op de hoogte zijn van de reden van het cameratoezicht. Ook is het belangrijk om te weten dat de camera’s geen geluid mogen opnemen.

Beveiliging cameras op werk

Zijn verborgen camera’s toegestaan?

Verborgen camera’s zijn niet toegestaan op grond van de privacywetgeving. Het gebruik van verborgen camera’s is in strijd met de privacywetgeving en kan hierdoor strafbaar zijn. Toch zijn er gevallen denkbaar waarbij het wel is toegestaan om verborgen camera’s in te zetten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor enkele belangrijke voorwaarden opgesteld. Zo mogen verborgen camera’s alleen gebruikt worden als laatste redmiddel, wanneer er bijvoorbeeld al een tijd sprake is van diefstal of fraude. Daarnaast moet het verborgen cameratoezicht tijdelijk zijn en meteen stoppen wanneer het probleem is opgelost. Ook moeten de betrokken werknemers achteraf geïnformeerd worden over het gebruik van de verborgen camera’s.

Rechten van werknemers en bezoekers

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben medewerkers en bezoekers verschillende privacy rechten. Zo hebben werknemers het recht om de camerabeelden in te mogen zien. Daarnaast hebben werknemers en bezoekers ook het recht op beperking van verwerking van de camerabeelden. Ten derde mogen werknemers bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens.

Er gelden dus meerdere regels en voorwaarden welke samenhangen met het gebruik van cameratoezicht op de werkvloer. Door te voldoen aan al deze regels en voorwaarden is het mogelijk om als bedrijf legaal gebruik te maken van cameratoezicht op de werkvloer.

Days Law

Betaalbaar juridisch advies op maat.
Wat kan ik voor u doen?

Stel uw vraag

Bel mij

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur

Mail mij

Ik streef ernaar om u binnen maximaal 4 uur van een reactie te voorzien. 

Days Law
Marktplein 23
2132 DA Hoofddorp