De regels omtrent het ontslagrecht in Nederland

Door Daisy Awadalla

Een arbeidsovereenkomst brengt bepaalde plichten, maar ook rechten met zich mee. Een werkgever mag niet zomaar overgaan tot het ontslaan van een werknemer. Hier zijn regels voor opgesteld die zijn opgenomen in het ontslagrecht. Hoewel het bij het aangaan van een dienstverband hoogstwaarschijnlijk niet het eerste is waar je aan denkt, is het van belang om op de hoogte te zijn van de afspraken omtrent ontslag. In deze blog worden alle belangrijke regels omtrent het ontslagrecht in Nederland besproken.

Regels voor ontslag

Wanneer een werkgever over wil gaan tot ontslag, zal deze zich aan een aantal regels moeten houden. Er moeten namelijk gegronde redenen zijn voor het ontslaan van een medewerker en of deze redenen gegrond zijn, wordt bepaald door het UWV of een kantonrechter. Tenzij werkgever en medewerker besluiten het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen, maar dit kan alleen schriftelijk. Onthoud daarbij dat je als medewerker veertien dagen de tijd hebt om terug te komen op het ontslag. Er zijn een aantal regels c.q. voorwaarden waar een werkgever zich aan moet houden indien hij besluit over te gaan tot ontslag die voor een werknemer goed zijn om te weten. Een aantal van deze regels zijn:

  • Een werkgever moet een goede reden hebben voor ontslag. Dit wordt bepaald door het UWV of de kantonrechter. In de volgende alinea lees je enkele redenen die gegrond zijn voor ontslag.
  • Een werkgever heeft zich ook bij ontslag aan een opzegtermijn te houden. De opzegtermijn voor jouw werkgever staat in het contract of in de cao.
  • Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever het initiatief doet voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Deze regels zijn voor jou als werknemer belangrijk om te weten, maar er zijn meer regels waar een werkgever zich aan moet houden. Je hebt als werknemer een heleboel rechten en het is goed om deze met de Arboarts of een jurist te bespreken. Bij Days Law kun je terecht voor vragen over het arbeidsrecht.

Reden voor ontslag

"Regels zijn voor jou als werknemer belangrijk om te weten, maar er zijn meer regels waar een werkgever zich aan moet houden."

Reden voor ontslag

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een werkgever om een medewerker te ontslaan. Deze redenen kunnen behoorlijk uiteenlopen en voor de verschillende ontslagredenen zijn andere regels en plichten waar een werkgever zich aan dient te houden. Een werkgever kan een werknemer onder andere ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, frequent ziekteverzuim, verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsverhoudingen. Uiteraard zitten ook hier haken en ogen aan, want een werkgever heeft zich in principe nog steeds aan bovenstaande regels te houden, tenzij er gegronde redenen zijn voor ontslag op staande voet.

Regels voor ontslag

Arbeidsvoorwaarden vanaf 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 zijn er veranderingen doorgevoerd in de arbeidsvoorwaarden. Een werkgever heeft de plicht om een werknemer extra informatie te geven over arbeidsvoorwaarden, zoals scholing, pensioen, ontslag en de opzegtermijn. Daarnaast is de werkgever verplicht om deze informatie binnen één maand nadat de werknemer komt werken te delen met de werknemer.

Meer informatie nodig?

Mocht je er niet uitkomen en heb je het vermoeden dat jouw werkgever zich niet aan de regels houdt, dan staat Dayslaw je bij met raad en daad. Elk geval is anders. Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact met mij opnemen.

Days Law

Betaalbaar juridisch advies op maat.
Wat kan ik voor u doen?

Stel uw vraag

Bel mij

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur

Mail mij

Ik streef ernaar om u binnen maximaal 4 uur van een reactie te voorzien. 

Days Law
Marktplein 23
2132 DA Hoofddorp